We have Genre section now so you can find anime based on your favorite genre.

Featured Kyoto Anime

More
Bakumatsu Rock poster

Bakumatsu Rock

Episode 12

Inari, Konkon, Koi Iroha. poster

Inari, Konkon, Koi Iroha.

Episode 10

Uchouten Kazoku poster

Uchouten Kazoku

Episode 13

Kyoto Anime

Bakumatsu Rock poster

Bakumatsu Rock

Episode 12

Inari, Konkon, Koi Iroha. poster

Inari, Konkon, Koi Iroha.

Episode 10

Uchouten Kazoku poster

Uchouten Kazoku

Episode 13